Ανακοινώσεις Δ.Σ.

                                            Ενιαίος Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

3/3/2017
                                                                                                                                                                                                                 Θεσσαλονίκη 28.2.17
Αγαπητοί συνάδελφοι,
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοθεραπευτών – Ειδ. Παιδαγωγών (Π.Ε) κατόπιν έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε κι κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας περί ακυρώσεως της Υπουργικής Αποφάσεως που προσδιορίζει τις Ασφαλιστικές Εισφορές των Λογοθεραπευτών, μελών του, ως αντισυνταγματική.
Κατόπιν τούτου θα πρέπει να συμπληρωθεί κι κατατεθεί - πρωτοκολληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση Επιφύλαξης , στο οικείο Υποκατάστημα ΕΦΚΑ. 
 
Θα ενημερωθείτε άμεσα για ότι νεότερο. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο πρόεδρος
Μιχάλης Τόσκας

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 4/2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ.

3/2/2016


Το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του, της 2/2/2016 αποφάσισε τη συμμετοχή του συλλόγου μας στις κινητοποιήσεις ενάντια στο προωθούμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
 
Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετέχουν στην ΑΠΕΡΓΙΑ της 4/2/2016 και στις κινητοποιήσεις των επιστημονικών φορέων στις πόλεις τους.
6/6/2014
Συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου μας με τον Υφυπουργό Υγείας κο Αντώνη Μπέζα για το σχέδιο νόμων, για την άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ.5/4/2013
Καταργείται η εγκατάσταση και χρήση της ταμειακής μηχανής στους λογοθεραπευτές.
Δείτε το σχετικό έγγραφο.
Ενημερωθείτε σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικών Ασφαλιστικών Στοιχείων) και την τήρηση ταμειακής μηχανής.

26/3/2013


Σύμφωνα με την απαντητική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών σε σχετικό ερώτημά μας, γνωστοποιούμε σε όλους τους συναδέλφους ότι από 29/03/2013 πρέπει να έχουν εγκαταστήσει Φ.Τ.Μ. - ταμειακή μηχανή.

Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους να ενημερωθούν από τους λογιστές τους ή από τις αρμόδιες εφορίες της περιοχής τους.

Οι συνάδελφοι οι οποίοι παρέχουν θεραπεία κατ'οίκον να ενημερωθούν (αν θα εγκαταστήσουν ταμειακή μηχανή ή θα συνεχίσουν με τις θεωρημένες αποδείξεις) από τους λογιστές ή τις αρμόδιες εφορίες της περιοχής τους.

δείτε την επιστολή του Υπουργείου εδώΣε σχετικό ερώτημα που έγινε προς το Υπ.Οικ. για την δυνατότητα αναγραφής στις αποδείξεις Φ.Μ.Τ. ορισμένων πρόσθετων πληροφοριών ως
στοιχείων που ζητούν διάφοροι φορείς (π.χ. αναλυτική περιγραφή υπηρεσιών με την αντίστοιχη αμοιβή ανά εργατοώρα ή ονοματεπώνυμο ή είδος κ.λ.π.) διευκρινίστηκαν τα εξής:

  • Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εκδοθεί τιμολόγιο προς ιδιώτη, όταν η πωλήτρια επιχείρηση εμπίπτει στην υποχρέωση χρήσης φ.τ.μ., οπότε η σχετική συναλλαγή καλύπτεται μόνο με την απόδειξη της φ.μ.τ., γιατί διαφορετικά καταστρατηγούνται οι σχετικές φορολογικές διατάξεις και συντρέχει λόγος καταλογισμού παραβάσεων για τη μη χρήση φ.τ.μ. (άρθρο 10 παρ 3 του ν. 1809/1988).

  • Επειδή οι Φ.Τ.Μ. δεν έχουν τη δυνατότητα αναγραφής αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων καθώς και άλλων πρόσθετων πληροφοριών, είναι δυνατόν οι πωλήτριες επιχειρήσεις, να συντάσσουν ένα δικό τους έντυπο το οποίο μπορούν να π.χ. "βεβαίωση πώλησης" και στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα επιπλέον από τις φορολογικές διατάξεις ζητούμενα στοιχεία. Στη βεβαίωση αυτή θα αναφέρεται ο αριθμός της φορολογικής απόδειξης και θα επισυνάπτεται η απόδειξη. Επίσης δεν απαγορεύται, αν αυτό γίνεται δεκτό από τις υπηρεσίες (ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιες υπηρεσίες κτλ) που απαιτούν πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία (πέραν των όσων υποχρεωτικά αναγράφονται στην απόδειξη της ΦΤΜ) η αναγραφή αυτών να γίνεται στο πίσω μέρος της απόδειξης που εκδίδεται από Φ.Τ.Μ.


  • Πέραν των ανωτέρω ο φορέας ή η υπηρεσία που θέλει πρόσθετα στοιχεία από πωλήτριες επιχειρήσεις και αυτά δεν αναγράφονται στη απόδειξη της ΦΤΜ, μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να επιβάλλει ως διαδικασία την προσκόμιση από τις επιχειρήσεις αυτές οποιουδήποτε μη φορολογικού παραστατικού, εντύπου, βεβαίωσης κ.λ.π. με τα αναγκαία σε αυτήν στοιχεία, καθόσον κάτι τέτοιο δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), οι οποίες εξυπηρετούν καθαρά φορολογικούς σκοπούς.

01/03/2013

Η εφαρμογή για την τήρηση ταμειακή μηχανής
ή θεωρημένων αποδείξεων

παρατείνεται σύμφωνα με την ΠΟΛ 1036 22/02/2013.

Διαβάστε περισσότεραΕνημέρωση μελών για τις τελευταίες φορολογικές εξελίξεις.

12/2/2013
Παρακαλούμε τα Μέλη του Συλλόγου μας, να ενημερωθούν επειγόντως από τους λογιστές τους σχετικά με το καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο, για τον τρόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων τα οποία θα ισχύσουν από 01/03/2013.

Από 01/03/2013 τα μπλοκ των αποδείξεων θα πρέπει να είναι διάτρητα και ενδεχομένως να καταργείται το Β.Π.

Επομένως η ενημέρωσή σας από τους λογιστές κρίνεται απαραίτητη.

Εάν υπάρξει κάτι νεώτερο το Δ.Σ. θα σας ενημερώσει σχετικά.
Νέα εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την απόδοση δαπάνης των λογοθεραπειών.

5/6/2012

Σύμφωνα με την από 01/06/2012 Εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ (ΑΔΑ: Β4ΛΒΟΞ7Μ-ΘΟΔ)
ισχύει το παλιό κρατικό τιμολόγιο για τις λογοθεραπείες, 15€ ανά συνεδρία.

Το τιμολόγιο αυτό ισχύει από 1η Μαϊου 2012.


Οι πραγματοποιηθείσες συνεδρίες του μηνός Μαϊου θα πληρωθούν

ανάλογα με τον εγκεκριμένο αριθμό συνεδριών ανά μήνα, με 15€ ανά συνεδρία.

Ενημερωθείτε άμεσα από την αναρτηθείσα επ'αυτού εγκύκλιο.Άδεια άσκησης επαγγέλματος - έκβαση των προσπαθειών μας.

7/4/2012
Μετά από πολύμηνες προσπάθειες και αλλεπάλληλες επισκέψεις στο Υπουργείο Υγείας και στο ΚΕΣΥ καθώς και διαρκή επαφή και συνεργασία με τον Π.Σ.Λ. και τον ΣΕΛΛΕ ( με τους οποίους είχαμε αποκρυσταλώσει τις θέσεις - απόψεις ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χορήγηση αλλά και τους δικαιούχους για την άδεια άσκησης επαγγέλματος των Λογοθεραπευτών),  φθάσαμε στην απόφαση και στην εν μέρει ολοκλήρωση των προσπαθειών μας.

Την Πέμπτη 05/04/12 έγινε η ολομέλεια του ΚΕΣΥ (στην οποία ήταν παρόντες οι εκπρόσωποι των τριών συλλόγων) στο πλαίσιο της οποίας πάρθηκε η απόφαση για την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Η ολομέλεια του ΚΕΣΥ έκανε δεκτές τις κοινές προσπάθειες των τριών συλλόγων. (μπορείτε να τις δείτε εδώ).

Σ' αυτο το σημείο πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο του Π.Σ.Λ. Κο Κωνσταντίνο Ρόγκα και την Πρόεδρο του ΣΕΛΛΕ Κα Τριανταφυλλιά Βλάχου για την συνεργασία τους.

Η διαδικασία δεν έχει τελειώσει ακόμη. Θα ολοκληρωθεί εφ' όσον υπογραφεί από τον αρμόδιο Υπουργό.

Ο σύλλογός μας βρίσκεται σε επαγρύπνηση με στόχο την ολοκλήρωση των επιδιώξεών μας.

                                                                                                                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                                                                        Διομήδης Ψωμόπουλος

Ανακοινώσεις του Δ.Σ.

Λογοθεραπεία

Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για το θέμα

sh
sh

Διαταραχές του λόγου είναι η ατομική, διαφορετικής αιτιολογίας και βαρύτητας, αδυναμία ή ανικανότητα χρήσης της μητρικής γλώσσας, ανάλογα με τις εξελικτικές ηλικιακές νόρμες.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδηλώσεις - Δράσεις

sh
sh

¨Η Αναπτυξιακή Παιδιατρική Σήμερα, Σύγχρονες τάσεις & απόψεις ¨, 3 & 4 Απριλίου 2021.

Διαβάστε περισσότερα
sh
sh
sh
sh
sh
sh

On Line σεμινάριο μέσω της πλατφόρμας TRAIN-ASD.

'Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις για Άτομα με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού'
Το έργο TRAIN-ASD έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια του ERASMUS+ και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που ασχολούνται με άτομα με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού (ΔΑΦ).

Διαβάστε περισσότερα
sh
sh
sh
sh
sh
sh
sh
sh
sh
sh
sh
sh

Συνέντευξη Τύπου από τον κ. Μιχάλη Τόσκα , στην εκπομπή "Τα λέμε'', Βεργίνα TV, Δεκέμβριος 2018.

Διαβάστε περισσότερα
sh
sh

27o ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 18-20.10.2018, MAKEDONIA PALACE, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Διαβάστε περισσότερα
sh
sh

Η Ελληνική Εταιρία Νευροεξελικτικής Αγωγής σας προσκαλεί στην Επιστημονική Ημερίδα ¨Οπτική Επεξεργασία & Κινητική Δυσλειτουργία¨

Διαβάστε περισσότερα
sh
sh
22/4/2021 Εμβολιασμός Λογοθεραπευτών 

Αγαπητοί συνάδελφοι,   Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής, οι λογοθεραπευτές που είναι ενεργά μέλη των συλλόγων τους εντάσσονται τελικά στο πρόγραμμα εμβολιασμών στην τρέχουσα...

sh
sh
15/12/2020 Νέες Υπηρεσίες στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας - Ηλεκτρονική Υποβολή Ατομικών Αιτημάτων Παροχών Ασφαλισμένων.

Με γνώμονα την άμεση, συνεχή  αλλά και την ασφαλή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του, λαμβάνει τα αναγκαία  μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας COVID-19. Δείτε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση.  ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΟΠΥΥ...

sh
sh
21/11/2020

Δελτίο Τύπου του Πανελλήνιου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής :

Θεραπευτές Ειδικής Αγωγής: Δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους επιστήμονες.

Επιστημονικούς κλάδους δύο κατηγοριών δημιουργεί η κυβέρνηση με την απόφαση της να λάβουν εφάπαξ οικονομική ενίσχυση λόγω κορωνοϊού μόνο δικηγόροι, μηχανικοί και οικονομολόγοι. Η εξαίρεση των θεραπευτών ειδικής αγωγής από το συγκεκριμένο...

sh
sh
6/11/2020 Οδηγίες Βεβαίωσης κυκλοφορίας 

Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο μετακίνησης από το Σάββατο 7.11.2020, 6:00 πμ. και την έκδοση της Άδειας Κυκλοφορίας των Εργαζομένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Γονέων/συνοδών και παιδιών. ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 11.20.pdf

sh
sh
19/10/2020 ΔΤ Πανελληνίου Συντονιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής

Διακόπτονται χιλιάδες παιδιατρικές φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής. Για ακόμα μια φορά χιλιάδες οικογένειες και θεραπευτές ειδικής αγωγής βρίσκονται ενώπιον μιας αιφνιδιαστικής κίνησης εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας. Με το πρόσφατο...

sh
sh
2/9/2020 Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικαιολογητικών Ειδικών Θεραπειών.

Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικαιολογητικών Ειδικών Θεραπειών. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν.4704/14.07.2020 και της υπ’ αριθ ΕΑΛΕ/Γ.Π 49556/ΦΕΚ 3244/Β/04.08.2020 ΚΥΑ έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης και υποβολής...

sh
sh
13/8/2020
Κατάργηση των voucher Ειδικής Αγωγής : Ν 4704, ΦΕΚ 133/14.7.20. 

Στο ΦΕΚ 133/14.7.2020 του Ν 4704 : Επιτάχυνση και απλούστευση της Ενίσχυσης Οπτικοακουστικών Έργων, Ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις, που δημοσιεύθηκε στις 15.7.20 καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 27, του Ν 4549/2018(Α΄105),...

sh
sh
11/8/2020
Απευθείας αποζημίωση δικαιούχων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ έως 31.12.2020.

Δημοσιεύθηκε ΦΕΚ με αριθμό:Α 149, ημερομηνία 01-08-2020,όπου σύμφωνα με το άρθρο 24 : "Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, δαπάνες που προκλήθηκαν ή θα προκληθούν μέχρι τις 31.12.2020 και υποβάλλονται με ατομικά αιτήματα...

sh
sh
sh
sh
11/5/2020 Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ από ελεγκτή ιατρό.

Παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας, (ΕΚΠΥ - Κ.Υ.Α. με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018, Β΄4898), έως την 30η Ιουνίου 2020.   Δείτε : Φ.Ε.Κ....